ติดต่อเรา
ร้านต่อขนตา Lashury

จองคิวผ่าน Customer Service

ทุกวัน เวลา 09:00 น. – 18:00 น.

Emergency Call 

18:00 น. – 20:00 น.

เฉพาะกรณี แจ้งเลื่อน ยกเลิกคิวและสอบถามเส้นทางเท่านั้น

จองคิวผ่าน Lashury Line Official

ทุกวัน เวลา 09:00 น. – 18:00 น.

*เพื่อความสะดวก กรุณาจองล่วงหน้า 1 วัน*

Lashury สาขาต่างๆ บน BTS / MRT

\