หลังต่อภายใน 24 ชั่วโมง
 • ห้ามล้างหน้าหรือสัมผัสน้ำ
  เพราะกาวได้รับความชื้นอาจ
  ทำให้ขนตาต่อหลุดง่าย
 • ห้ามเข้าซาวน่าหรือห้องสตีม
 • หลีกเลี่ยงการใช้ที่ดัดขนตา
  หรือปัดมาสคาร่า
lashury after care before24
หลังต่อหลังจาก 24 ชั่วโมง
 • ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของน้ำมัน
  เพราะเป็นสาเหตุให้กาวไม่ติดทนและทำให้ขนตาหลุดง่าย
 • ไม่ควรปัดมาสคาร่าชนิดกันน้ำ
 • หลีกเลี่ยงการใช้ที่ดัดขนตาไฟฟ้า
  เพราะอาจทำลายรอยต่อระหว่างเส้นขนตาจริงและขนตาต่อ
 • ไม่ควรขยี้ตาหรือดึงขนตาออก
  ควรได้รับการถอดอย่างถูกวิธีโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
 • ควรทำความสะอาดขนตาอยู่เสมอ
  การไม่ทำความสะอาดขนตาอาจก่อให้เกิดการ
  สะสมของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบบริเวณดวงตาได้
lashury aftercare after24
รับประกันผลลัพธ์ภายใน 7วัน หากพบความผิดปกติกรุณาติดต่อ CALL CENTER โทร 096-729-8800