fbpx

👑Birthday Pomotion👑

ขนตาสวย..รับเดือนเกิด

👑สมาชิก 𝗩𝗜𝗣 หรือ 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻𝘂𝗺

🎁รับส่วนลดบริการ 𝟓𝟎𝟎.- (ยอดบิลบริการ 1,000.- ขึ้นไป)

🎁รับส่วนลดสินค้า 𝟓𝟎𝟎.- (ยอดบิลสินค้า 1,000.- ขึ้นไป)

💗ลูกค้าปัจจุบัน

🎁รับส่วนลดบริการ 𝟐𝟓𝟎.- (ยอดบิลบริการ 1,000.- ขึ้นไป)

🎁รับส่วนลดสินค้า 𝟐𝟓𝟎.- (ยอดบิลสินค้า 1,000.- ขึ้นไป)

\