fbpx

𝗛𝗘𝗟𝗟𝗢 𝗦𝗧𝗨𝗗𝗘𝗡𝗧!🎓

โชว์บัตรนักศึกษา💗ลดทันที 𝟭𝟬% ทุกบริการ🔥

เงื่อนไข:
1. ต้องแสดงบัตรนักศึกษาก่อนใช้บริการ
2. บัตรนักศึกษา 1 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 วัน
3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของบัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น
4. สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทุกโปรโมชั่นของร้านได้
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

\