มาตรการป้องกันโควิด ที่ร้าน Lashury

มาตรการป้องกันโควิดที่ร้านต่อขนตา Lashury

Lashury

1.ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์
หรือใช้เจลทำความสะอาดมือ
ที่มีการจัดให้สำหรับลูกค้า และพนักงาน

Lashury

2.วัดอุณหภูมิร่างกาย
ของลูกค้าและพนักงานทุกท่าน

Lashury

3.ให้พนักงานและลูกค้า
สวมหน้ากากอนามัยตลอด
ระยะเวลาบริการลูกค้าทุกท่าน

Lashury

4.ยืนยันประวัติการเดินทางของลูกค้า
ไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาด
ของโลก COVID - 19

Lashury

5.เปลี่ยนผ้าปูรองเตียงและผ้าห่ม
ที่ผ่านการทำความสะอาด
สำหรับลูกค้าแต่ละท่าน

Lashury

6.ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้น
ที่ใช้รอบดวงตา
ด้วยเครื่องฆ่าเชื้อสเตอร์รีไรซ์

Lashury

7.พนักงานสวมถุงมือเพื่อทำบริการลูกค้า
แต่ละท่าน ทิ้งถุงมือที่ใช้แล้วทันที และ
เปลี่ยนถุงมือเพื่อลูกค้าท่านถัดไป

Lashury

8.ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ
กรองเชื้อโรค 99.97% อนุภาคเล็กสุด 0.3 ไมครอน
ใกล้กับเตียงรับบริการในทุกๆสาขา

Lashury

9.ฉีดสเปรย์แอลกอฮอลฆ่าเชื้อและ
ทำความสะอาดร้าน ทุกๆ 1-2 ชม. โดยเฉพาะจุด
ที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง

Lashury

10.ฉีดพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อมาตรฐานการแพทย์
จากประเทศอังกฤษประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโรค
99.99% ในทุกวัน

Lashury

11.พนักงานสวมชุดป้องกันเชื้อ
ขณะให้บริการ และทิ้งถุงมือทุกครั้ง
หลังให้บริการลูกค้าแต่ละท่าน